Artboard 40 copy 6.jpg

Vidusskolas izglītība
​nākotnes līderiem

 

Latvijā unikāla, jauna tipa mācību forma, kas veicina patstāvīgo domāšanu nevis mājasdarbu drukāšanu.

 

Tās ir mācības, kurās Tu pats piedalies savas programmas veidošanā un iegūsti jau CV
rakstāmas prasmes. 

 

Jauno Līderu vidusskola ir Līgatnes pašvaldības, aizrautīgu uzņēmēju un patriotu radīta skola, kurā iegūsi ne tikai vidusskolas eksāmeniem nepieciešamo teoriju, bet praksē, lekcijās un darbnīcās uzņēmumos apgūsi praktiskas iemaņas. Iegūsi iespēju doties Erasmus, iegūt autovadītāja tiesības, mācīties pašaizsardzību, lietišķo etiķeti un pat dejas mākslu.

Aicinām topošos 10. klašu audzēkņus sākt mācības vidusskolā, kur papildus vispārējai vidējai izglītībai iegūsiet profesionālo kvalifikāciju vienā no izvēlētajām programmām. 

foto_Markovskis-243.jpg
 

Vides pārmaiņas

(ar padziļinātām zināšanām klimata pārmaiņu jomā)

Globālās sasilšanas ietekmē tuvākajos gados cilvēka un dabas attiecības kļūs arvien svarīgākas, un būs nepieciešami iedvesmas pilni līderi, kas spēj mazināt cilvēku radītās sekas dabā.

Kļūsti par līderi vides pārmaiņās, ja Tev interesē vides zinātnes, ģeogrāfija, vēsture

un sociālās zinātnes.

foto_Markovskis-290.jpg
 

Viesmīlības

pakalpojumi

Cilvēka pieredze, apmeklējot restorānu, 

sastāv ne tikai no ēdiena baudīšanas, bet

gan vesela piedzīvojuma, kurā svarīga ir gan komunikācija, gan restorāna tēls digitālajā pasaulē un daudz kas cits, ko visu var apgūt šajā jaunajā programmā.

 

Kļūsti par līderi viesmīlības pakalpojumos,

ja Tevi interesē viesmīlība, komunikācija, radošā pašizpausme un sociālās zinātnes.

foto_Markovskis-158.jpg

Mācību norise un metodes

Mācības būs intensīvas un radošas.

Programma būs veidota tā, lai mājasdarbi nebūtu vajadzīgi. Toties novērtēsim un atbalstīsim katra iniciatīvu pilnveidoties patstāvīgi, jo pie mums debesis noteikti nebūs Tavu sasniegumu robeža.

Klasiskā mācību stundu sistēma mīsies ar priekšmetiem, kas tiks apgūti moduļos – viesojoties sadarbības skolu telpās un laboratorijās, izmantojot augstāko izglītības iestāžu piedāvātos mācību līdzekļus, kā arī uzņemot vieslektorus pie mums Līgatnē.

 

Mācību procesā sadarbojamies ar Biznesa augstskolu “Turība”, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti un LKA Latvijas Kultūras koledžu.

 

Mūsu pasniedzēji ir nozares profesionāļi:

Edīte Neimane – režisore, pedagoģe, teātra mākslas maģistrante; 

Juris Jonelis – režisors, pedagogs;

Ludmila Belogrudova – Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes Fizikas izglītības pētniecības katedras zinātniskā asistente, skolotāju “Ekselences balvas” ieguvēja 2016. gadā, speciāliste ar plašiem kontaktiem fizikas zinātnes jomā Latvijā un Eiropā;

Gunta Kalvāne – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas

un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas didaktikas centra vadītāja, pētniece un docente.

foto_Markovskis-265.jpg

Prakse

Divas reizes gadā būs iespēja iekāpt darba kurpēs un doties nedēļu ilgā praksē uz labākajiem nozaru uzņēmumiem un zinātniskajām laboratorijām Latvijā

un ārvalstīs. 

Prakse dos ne tikai ieskatu konkrētajā profesijā, bet nodrošinās jau esošu darba pieredzi, ko iekļaut CV.

Praktiskās iemaņas varēs pilnveidot viesmīlības uzņēmumā Zeit, rehabilitācijas centrā Līgatne, Vides risinājumu institūtā, SIA Ģimenes zobārstniecība, Gaujas nacionālā parka Līgatnes dabas takās esošajā Dabas izglītības centrā Pauguri,  SIA ZAAO un pie

citiem partneriem.

julian-hochgesang-gSnyL1T935o-unsplash.j

Neformālā izglītība

Lai absolventi būtu gatavi dzīvei – prasmīgi, kritiski un starpdisciplināri domājoši, mācību saturu papildinās regulāras dažādu industriju speciālistu, līderu un iedvesmotāju meistarklases un vieslekcijas.

 

Vairākas reizes mēnesī piedāvāsim meistarklases sākot no pavārmākslas, dārzniecības un ainavu arhitektūras līdz pašaizsardzībai, lietišķajai etiķetei un drošas braukšanas skolai – prasmēm, kuras noderēs jebkurā dzīves situācijā.

 

Mācību laikā katram audzēknim būs iespēja ielikt makā 

B kategorijas autovadītāja apliecību un piedalīties Erasmus+ apmaiņas braucienos – izzināt citas kultūras, iepazīt izvēlētās nozares specifiku, nostiprināt valodu zināšanas un veicināt viedokļu apmaiņu ar saviem vienaudžiem citās valstīs.

foto_Markovskis-115.jpg
 

Mūsu vīzija

Mūsu audzēknis zina, kā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, un ir iepazinis to darba ikdienu, uzdevumus un vajadzīgās zināšanas.

Apguvis padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, vides un sociālajās zinībās. Ieguvis profesionālu kvalifikāciju savā programmā un ir atzīts par konkurētspējīgu darba tirgus dalībnieku, kā arī ieguvis profesiju pēc klasifikatora.

Viņam ir iespējas studēt jebkurā Latvijas augstskolā un iesaistīties darba tirgū.

Māk sevi labi parādīt gan sarunās, gan citās saziņas formās un līdz ar to – spēj iekļauties sabiedrībā, pastāvēt par sevi un savu viedokli.

Skolas absolvents ir aktīvs sabiedrībā un iesaistās labākas Latvijas veidošanā – ir nākotnes līderis.

 

Individuāli risinājumi katram

Ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju līdzdalību spējam īstenot dažādas atbalsta programmas, lai jaunieši varētu mācīties mūsu skolā.

 

Tiem, kam nav iespējas nokļūt skolā pašiem, aizsūtīsim pakaļ autobusu, savukārt tiem, kam ceļš ir pārāk tāls, lai to mērotu diendienā, būs pieejamas dzīvesvietas.