Artboard 40 copy 6.jpg

Skola, kurā 

praktizēt tavas 

nākotnes profesijas

 

Latvijā unikāla, jauna tipa mācību forma, 

kurā tu pats piedalies savas programmas veidošanā.

Jauno Līderu vidusskola ir Līgatnes pašvaldības, aizrautīgu uzņēmēju un patriotu radīta skola, kurā teorijas apgūšana balstīta praksē un jauniešu sapratni par profesijām veido nozares profesionāļu un līderu vadītas darbnīcas un lekcijas. 

Aicinām topošos 10. klašu audzēkņus sākt mācības vidusskolā, kur papildus vispārējai vidējai izglītībai iegūsiet profesionālo kvalifikāciju vienā no izvēlētajām programmām. 

foto_Markovskis-243.jpg
 

Vides pārmaiņas

(ar padziļinātām zināšanām klimata pārmaiņu jomā)

Tiem, kurus interesē vides zinātnes, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinātnes.

foto_Markovskis-290.jpg
 

Viesmīlības

pakalpojumi

Tiem, kurus interesē viesmīlība, komunikācija, radošā pašizpausme un sociālās zinātnes.

foto_Markovskis-158.jpg

Mācību norise un metodes

Mācību process un mācībspēki organizēti, skolai sadarbojoties ar Biznesa augstskolu “Turība”, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti un LKA Latvijas Kultūras koledžu.

Klasiskā mācību stundu sistēma mīsies ar priekšmetiem, kas tiks apgūti moduļos – viesojoties sadarbības skolu telpās un laboratorijās, izmantojot augstāko izglītības iestāžu piedāvātos mācību līdzekļus, kā arī uzņemot vieslektorus pie mums Līgatnē.

Pasniedzēju pulkam pievienosies lektori:

Edīte Neimane – režisore, pedagoģe, teātra mākslas maģistrante; 

Juris Jonelis – režisors, pedagogs;

Ludmila Belogrudova – Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes Fizikas izglītības pētniecības katedras zinātniskā asistente, skolotāju “Ekselences balvas” ieguvēja 2016. gadā, speciāliste ar plašiem kontaktiem fizikas zinātnes jomā Latvijā un Eiropā;

Gunta Kalvāne – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas didaktikas centra vadītāja, pētniece un docente.

 

Mācības būs intensīvas un radošas. Programma –  tik piesātināta, ka mājasdarbu nebūs. Toties novērtēsim un atbalstīsim katra jaunieša iniciatīvu pilnveidoties patstāvīgi.

foto_Markovskis-265.jpg

Prakse

Divas reizes gadā audzēkņus sūtīsim nedēļu ilgās praksēs labākajos nozaru uzņēmumos un zinātniskajās laboratorijās Latvijā un ārvalstīs.

 

Praktiskās iemaņas jaunieši pilnveidos viesmīlības uzņēmumā Zeit, rehabilitācijas centrā Līgatne, Vides risinājumu institūtā, Ģimenes zobārstniecībā, Gaujas nacionālā parka Līgatnes dabas takās esošajā Dabas izglītības centrā Pauguri, ZAAO un pie citiem partneriem.

julian-hochgesang-gSnyL1T935o-unsplash.j

Neformālā izglītība

Lai absolventi būtu gatavi dzīvei – mobili, kritiski un starpdisciplināri domājoši, mācību saturu papildinās regulāras dažādu industriju speciālistu, līderu un iedvesmotāju meistarklases un vieslekcijas.

 

Mācību laikā katram audzēknim būs iespēja ielikt makā B kategorijas autovadītāja apliecību un piedalīties Erasmus+ apmaiņas braucienos – izzināt citas kultūras, iepazīt izvēlētās nozares specifiku, nostiprināt valodu zināšanas un veicināt viedokļu apmaiņu ar saviem vienaudžiem citās valstīs.

foto_Markovskis-115.jpg
 

Mūsu vīzija

Mūsu audzēknis zina, kā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, un ir praktiski saskāries ar profesiju ikdienu. 

 

Apguvis padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, vides un sociālajās zinībās. Profesionāli pilnveidojies savā programmā un ir atzīts par konkurētspējīgu darba tirgus dalībnieku.

 

Viņam ir iespējas studēt jebkurā Latvijas augstskolā un iesaistīties darba tirgū.

 

Māk sevi labi parādīt gan sarunās, gan citās saziņas formās un līdz ar to – spēj iekļauties sabiedrībā, pastāvēt par sevi un savu viedokli.

 

Individuāli risinājumi katram

Ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju līdzdalību spējam īstenot dažādas atbalsta programmas, lai jaunieši varētu mācīties mūsu skolā.

 

Tiem, kam nav iespējas nokļūt skolā pašiem, aizsūtīsim pakaļ autobusu, savukārt tiem, kam ceļš ir pārāk tāls, lai to mērotu diendienā, būs pieejamas dzīvesvietas.

 

  • Facebook
  • Instagram

© JAUNO LĪDERU SKOLA 2020

visas tiesības aizsargātas.

 

Jauno Līderu vidusskola

Juridiskā adrese: Strautu iela 4

Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110


skola@jaunielideri.lv

Privātuma politika